Informace o ochranných opatřeních proti škůdcům rostlin

Na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škůdcům rostlin, články 45, 55, 65 a 81 a Nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o informacích pro cestující přicházející ze třetích zemí a klienty poštovních služeb, jakož i pro určité profesionální provozovatele, které se týkají zákazů uvádění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/ 2031,

  • článek 1 hovoří o povinnosti zveřejňování informací a informačního plakátu na webových stránkách profesionálního provozovatele
info letak skodce Plantizia.cz

Informační leták (POSTER) Evropské Komise naleznete níže:

Více informací naleznete v následujících odkazech:

Legislativa:

Zákazy, omezení a zvláštní požadavekz dovozu a obchodování s rostlinami: