Ochrana osobních údajů

Vážený zákazníku,
abychom mohli zpracovat vaši objednávku, potřebujeme vaše osobní údaje. Bezpečnost vašich údajů a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Osobní údaje zpracováváme ve smyslu těchto podmínek.


 1. Obecné informace o zpracování osobních údajů (dále jen „OÚ“).
  Vaše osobní údaje zpracovává společnost přírodní sro, se sídlem Svidnícka 106/9, 82103 Bratislava zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro 140221/B, IČ: 52542858, DIČ: 2121094239, DIČ DPH: sk2121094239 (dále jen „provozovatel“). Ochrana osobních údajů je provozovatelem zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 1/2006 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen „ZnOOÚ“).

 1. Udělení souhlasu se zpracováním OÚ
  Udělením souhlasu se zpracováním OÚ na webu www.plantizia.cz poskytujete souhlas vážný a svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle dotčené osoby (kupujícího) ve formě jednoznačně potvrzujícího úkonu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, a také podle ustanovení Zákona č.j. 18/2018 Sb. z 29. listopadu 2017 o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů v platném znění provozovateli (dále jen „GDPR a ZÁKON“).

 1. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  Pokud jste nám poskytli své OÚ, budou použity pro následující účely:
  E-shop
  Abychom mohli vyřídit vaši objednávku a splnili si veškeré zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o objednávce, způsob platby, tel. č., e-mail. E-mail a tel. kontakt slouží také jako komunikační prostředek.
  Na Váš e-mail bude zasláno potvrzení objednávky a emaily související se zpracováním a vyřízením objednávky.
  Osobní údaje zpracováváme na právním základě (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA). Zpracování osobních údajů je nezbytné k plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je dotyčná osoba (kupující) nebo k provedení opatření před uzavřením smlouvy na základě žádosti dotčené osoby (kupujícího) (bod. 2. 1) tj. jde o smluvní požadavek.
  Účetnictví
  Za účelem vedení účetnictví zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, údaje o platbách, tel. č., e-mail, podpis.
  Reklamace
  Abychom mohli vyřídit vaši reklamaci a splnili si veškeré zákonné povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa pro doručení, adresa pro fakturační účely, údaje o reklamovaném zboží, číslo bankovního účtu, údaje o platbě, způsob vyřízení reklamace, tel. č., e-mail, podpis, jméno a příjmení kontaktní osoby, tel. č. čj. kontaktní osoby.
  Marketing
  Pokud jste udělili souhlas provozovateli odkliknutím políčka, můžeme vám zasílat informace o produktech a službách. Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu titul, jméno, příjmení, e-mail, a tel. čj. Pod marketingem se rozumí podpora prodeje, marketingové nabídky, newsletter, informace o produktech a novinkách. Pokud si zákazník nepřeje dostávat tyto nabídky, jednoduše se odhlásí linkem, e-mailem nebo ve svém kontě. Provozovatel zpracovává OÚ na základě souhlasu dotyčné osoby (čl. 6/1/a GDPR a ZÁKONA).
  Věrnostní program
  Abyste mohli být registrováni v našem věrnostním programu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa a druh pobytu, údaje o objednávkách, údaje o platbách, údaje o chování, e-mail, tel. čj.
  Registrace
  Kupující má možnost se na stránce www.plantizia.sk registrovat. Kupujícímu je umožněno nakupovat i bez registrace.
  V případě, že se rozhodnete nakupovat prostřednictvím registrace, vaše OÚ budeme zpracovávat takto:
  Své konto si chráníte heslem. Přihlášením do svého konta získáte informace o svých objednávkách, můžete si upravovat své OÚ, jakož i nastavení zasílání newsletteru. Prosíme, chraňte své heslo, provozovatel neodpovídá za zneužití hesla.
  Založením konta na stránce www.plantizia.cz souhlasíte, že OÚ ve vašem kontě bude vyhodnocováno a shromažďováno pro účely využití služeb. Založením tohoto konta nám také udělujete souhlas k vyhodnocování vašeho nákupního chování, to znamená, jaké produkty jste si koupili, které produkty jste si zobrazili.
  Pokud jste se registrovali, souhlasíte, že vaše uživatelské chování na stránce www.plantizia.cz bude přiřazeno vašemu zákaznickému kontu, abychom vám mohli poskytnout tento personalizovaný obsah (např. speciální akce a informace).
  Pokud jste si to rozmysleli a nechcete být nadále registrováni, můžete nás požádat o vymazání registrace písemně e-mailem na info@plantizia.sk Nakupovat na www.plantizia.sk můžete kdykoli i bez registrace.

 1. Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje?
  E-shop
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření smlouvy přes internet a jejího plnění, a to zejména pro přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.
  Účetnictví
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví a plnění si povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů souvisejících s účetní agendou.
  Reklamace
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení reklamace.
  Marketingová komunikace
  Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme k tomuto účelu, ledaže nám k tomu dáte souhlas.
  Věrnostní program
  Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti ve věrnostním programu, a to zejména pro registraci do věrnostního programu, sbírání údajů o objednávkách a platbách, sbírání údajů o získaných výhodách a jejich využívání.

 1. Jak nám můžete dát souhlas?
  Souhlas ke zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát zakliknutím příslušného políčka.

 1. Jak můžete souhlas odvolat?
  Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoli odvolat. Souhlas můžete odvolat:
  • zasláním oznámení na e-mail info@plantizia.sk;
  • zasláním oznámení poštou na adresu přírodní sro, Svidnícka 106/9, 82103 Bratislava.

 1. Osoby mladší 16 let
  Tato webová stránka není určena pro osoby mladší 16 let. Pokud zpracováváme osobní údaje v souvislosti se službami informační bezpečnosti na základě vašeho souhlasu, tento souhlas nám můžete poskytnout pouze pokud jste dovršili 16 let věku. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme. Tento e-shop není přímo určen osobám mladším 16 let. Provozovatel nezpracovává OÚ osob mladších 16 let. Při každém registrování/přihlášení, provozovatel žádá (zakliknutím příslušného políčka) čestné prohlášení kupujícího. Tento e-shop není určen k nákupu osobám mladším 16 let.

 1. Komu vaše data poskytujeme?
  Pokud je to nutné pro plnění smlouvy nebo pokud nám to přikazuje zákon, Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetím stranám. Během zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje poskytnuty i třetím stranám jako dopravcům, kurýrům, bankám a podobně. OÚ kupujícího jsou zpracovávány pouze za účelem plnění smlouvy a na nezbytnou dobu.

Přepravní společnosti :
GLS General Logistics Systems sro
Adresa: Budča 1039, 962 33 Budča
IČ: 36624942
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka č.j. 9084/S
Zásilkovna s. ro
Adresa: Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava
IČ: 48136999
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Okresního soudu Bratislava I, oddíl: sro, vložka číslo: 105158/B
Česká pošta, as
Adresa: Partyzánská cesta 9 975 99 Banská Bystrica
IČ: 36631124
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sa, vložka č.k. 803/S


 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytnou dobu. Osobní údaje získané z důvodu vyřízení objednávky uchováváme po dobu potřebnou pro uplatnění případných nároků. reklamace, a to po maximální dobu 5 let. Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let. Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.
  Osobní údaje získané za účelem zasílání marketingové komunikace uchováváme po neomezenou dobu, dokud svůj souhlas neodvoláte. Souhlas můžete kdykoli odvolat.
  Osobní údaje zpracovávané v rámci věrnostního programu se uchovávají po dobu vaší účasti ve věrnostním programu.

 1. Kam přenášíme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje mohou být přeneseny do třetích zemí v souvislosti s používáním online aplikací a systémů jako např. Google Analytics, Google Adwords a jiné. Takovou zemí je zejména USA.

 1. Nejste spokojen?
  Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět písemně e-mailem na info@plantizia.sk Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

 1. Jak zpracováváme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě, přičemž používáme běžné prostředky pro jejich zpracování. Nevyužíváme žádné prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.

 1. Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?
  Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zabezpečili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme potřebná technická a organizační opatření. Web stránka je zabezpečena SSL certifikátem. Zavedli jsme politiku silných hesel. Osoby, které zpracovávají vaše osobní údaje, byly poučeny a zavázány mlčenlivostí.

 1. Jaká máte práva?
  a) Právo na přístup k údajům
  Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.
  b) Právo na opravu
  Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.
  c) Právo na vymazání
  Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoli. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud:
  • již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;
  • odvoláte svůj souhlas;
  • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů;
  • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;
  • osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;
  • jste-li dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet;
  d) Právo na omezení zpracování
  Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud:
  • nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné a to dokud neověříme jejich správnost;
  • zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracování vašich osobních údajů jen omezili;
  • vaše údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo obhajování svých práv;
  • namítáte vůči zpracování vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.
  e) Právo na přenosnost údajů
  Máte právo žádat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést data do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám k jejich zpracování souhlas.
  f) Právo namítat
  Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoli. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:
  • k plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
  • z důvodu našeho oprávněného zájmu;
  • vytváření profilu zákazníka;
  můžete namítat jejich zpracování, máte-li k tomu osobní důvody.

 1. Jak můžete tato práva vykonávat?
  S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:
  • zasláním oznámení na e-mail info@plantizia.sk;
  • zasláním oznámení poštou na adresu přírodní sro, Svidnícka 106/9, 82103 Bratislava;
  • předáním oznámení v prodejně na adrese přírodní sro, Štúrova 4, 81102 Bratislava.
  Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat ao výsledku jejich vyřízení vás budeme písemně informovat.

 1. Závěrečná ustanovení
  Tyto informace nabývají platnosti a účinnosti dnem 01.03.2021. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit v případě změny zpracování OÚ ve společnosti a v případě legislativní změny.